HĐND xã Gio Châu tổ chức kỳ họp thứ 12 nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 15/07/2020, HĐND xã Gio Châu khóa 12, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 14. Dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Đình Nam, UVBTV, Trưởng ban dân vận Huyện ủy và đại diện các phòng ban huyện.

16GC1

Toàn cảnh kỳ họp HĐND xã Gio Châu lần thứ 14

Kỳ họp 14, HĐND xã Gio Châu khóa 12 đã tiến hành bầu miễn nhiệm chức danh CT HĐND đối với bà Hồ Thị Kim Nhung và bầu bổ sung chức danh chủ tịch HĐND. Theo đó, đồng chí Nguyễn Hữu Thi - BT ĐU được bầu giữ chức CT HĐND xã Gio Châu nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ về tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, QP - AN 6 tháng đầu năm cũng như phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo kết quả giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12, 14. Báo cáo kết quả thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm. Cũng tại kỳ họp lần này, đã thông qua các báo cáo của HĐND xã , thông qua các Tờ trình và dự thảo nghị quyết của thường trực HĐND, UBND xã.

Kỳ họp cũng dành thời gian để đại biểu thảo luận về các nội dung chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, nâng cao chất lượng của HĐND xã, vấn đề quản lý môi trường có liên quan đến việc xả thải của nhà máy Hồng Đức Vượng …, giải quyết việc làm; quản lý thu, chi ngân sách năm 2020.

                                                                                        Mỹ Anh - Trung tâm VHTT-TDTT huyện