Huyện ủy Gio Linh tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 10/7, Huyện ủy Gio Linh tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát và công tác nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 và triển khai phương hướng công tác kiểm tra giám sát và công tác nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban tổ chức Tỉnh ủy; Đ/c Trần Văn Quảng, Bí thư Huyện ủy, CTUBND huyện và đồng chí Nguyễn Văn Giảng, PBTTT Huyện ủy, CTHĐND huyện chủ trì hội nghị.

13KT1

Toàn cảnh hội nghị

Nhiệm kỳ qua, huyện ủy Gio Linh xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, trong thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết, qui định, chỉ thị của đảng, góp phần ổn định chính trị tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng từng bước được đổi mới và triển khai thực hiện tương đối toàn diện, chất lượng hiệu quả được nâng lên. Các cấp ủy đảng bước đầu đã kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu, kịp thời vào cuộc để kiểm tra làm rõ những vụ việc phức tạp, nổi cộm ở địa phương, đơn vị mà dư luận quan tâm. Qua kiểm tra, giám sát đã đánh giá đúng ưu điểm, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục, đồng thời xử lý nghiêm minh, khách quan, đúng người, đúng tội đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực từ sớm, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng, duy trì kỷ cương, kỷ luật Đảng, đảm bảo ổn định tình hình ở cơ sở. Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Công tác nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đảm bảo chặt chẽ, thận trọng, khách quan trên cơ sở công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, điều động, luân chuyển sắp xếp cán bộ từ huyện đến cơ sở bám sát các quy định hướng dẫn của Đảng và tình hình thực tế của địa phương tạo điều kiện thuận lợi xây dựng phương án và đề án nhân sự, phát huy được trí tuệ tập thể, trách nhiệm của tầng cấp ủy viên và các cơ quan tham mưu tiểu ban nhân sự đại hội, nhân sự giới thiệu BCH Đảng bộ, BTV huyện ủy đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn; việc phân công, sắp xếp bố trí nhân sự sau đại hội đảm bảo kịp thời, đúng định hướng, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.

 Tại hội nghị Huyện ủy Gio Linh tổ chức đã trao giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát và nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Quảng, Bí thư Huyện ủy, CTHĐND huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả huyện Gio Linh đạt được trong công tác kiểm tra giám sát. Đồng chí nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cấp ủy đảng cần tiếp tục quán triệt, tạo sự thống nhất và quyết liệt chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra giám sát. Đổi mới nội dung, đối tượng kiểm tra giám sát. Trước mắt, hướng nội dung kiểm tra giám sát để lựa chọn nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo đúng tiêu chuẩn, đúng nguyên tắc, góp phần cùng toàn đảng toàn dân quyết tâm xây dựng huyện Gio Linh ngày càng vững mạnh toàn diện./.

                                                        

                                      Chính Linh- Trung tâm VHTT&TDTT Gio Linh