Báo cáo công khai số liệu và thuyết minh thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng năm 2020

File đính kèm: tai ve