Hội nghị triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi năm 2018

Ngày 03/7, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Trồng trọt năm 2018, Luật Chăn nuôi năm 2018. Tham dự có đồng chí đồng chí Dương Đức Hạnh - PCT UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn; đại diện lãnh đạo, công chức tư pháp hộ tịch, địa chính các xã, thị trấn.

IMG 4438

Toàn cảnh Hội nghị

Tại buổi tập huấn các đại biểu được nghe các giảng viên phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Trồng trọt năm 2018, Luật Chăn nuôi năm 2018. Theo đó, Luật Chăn nuôi gồm 8 chương và 83 điều quy định về hoạt động chăn nuôi; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động chăn nuôi; quản lý nhà nước về chăn nuôi. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020. Luật Trồng trọt gồm 7 chương, 85 điều quy định về hoạt động trồng trọt; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động trồng trọt; quản lý nhà nước về trồng trọt. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020./.

Văn phòng HĐND&UBND huyện