Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 02/7, HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề). Tham dự có đồng chí Nguyễn Trần Huy – TUV – PCT HĐND tỉnh, đồng chí Trần Văn Quảng – Bí thư Huyện ủy – CT UBND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Giảng – PBT TT Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan, các vị đại biểu HĐND huyện.

IMG 4436

Tại kỳ họp

Kỳ họp đã tổ chức bầu miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Trương Chí Trung do chuyển công tác. Bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND huyện. Bầu miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND huyện đối với đồng chí Nguyễn Đình Thành do nghỉ hưu theo chế độ. Bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện.

Theo đó, căn cứ kết quả bỏ phiếu, đồng chí Nguyễn Văn Giảng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – đại biểu HĐND huyện được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với 26/26 phiếu đạt 100%; đồng chí Tạ Quang Lộc – Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện được bầu vào Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 với số phiếu 26/26 phiếu, đạt 100%./.

Văn phòng HĐND&UBND huyện