Đại hội đảng bộ Cơ quan chính quyền lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 26/6, đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự có đồng chí Trần Văn Quảng – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Võ Đắc Hóa – UVTV – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy – Trưởng phòng Nội vụ; đồng chí Nguyễn Thiên Bình – UVTV Huyện ủy – CT UBMTTQVN huyện; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ CQCQ huyện khóa II cùng 141 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

IMG 0069

BCH khóa mới ra mắt nhận nhiệm vụ

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện uỷ và sự chỉ đạo của Thường trực HĐND, UBND huyện, Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện đã đoàn kết nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, góp phần cùng đảng bộ và Nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 9,03%, tổng giá trị sản xuất toàn huyện đạt hơn 4.600 tỷ đồng, trong đó, giá trị sản suất nông-lâm-ngư nghiệp tăng bình quân 3,62%; giá trị sản xuất ngành CN-TTCN-XD đạt 1.863,5 tỷ đồng, tăng 1,89 lần so với năm 2015; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người 50 triệu đồng/ người/ năm, tăng gấp 1,7 lần so với năm 2015. Văn hoá xã hội đều có những chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh luôn được củng cố tăng cường, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.Công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát, dân vận và đạt được những kết quả quan trọng. Đặc biệt đảng bộ đã tập trung quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII “về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; quan tâm công tác phát triển đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác dân vận.

Với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết nhằm huy động trí tuệ tập thể và mỗi một đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác, để chủ động làm tốt chức năng lãnh đạo cán bộ, đảng viên của các cơ quan chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu về công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực về kinh tế- xã hội, nội chính; quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần cùng huyện nhà phát triển toàn diện. Đại hội đã xác định một số chỉ tiêu chủ yếu như 100% cán bộ, đảng viên; trên 97% công chức, viên chức và người lao động tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp; hàng năm có 100% đảng viên được xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 15% trở lên đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% chi bộ trực thuộc được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu Đảng bộ đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; hoàn thành 100% các cuộc kiểm tra, giá sát của Đảng ủy, UBKT ĐU đã đề ra; hàng năm kết nạp từ 4 -5 đảng viên mới; hàng năm các đoàn thể đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hàng năm cơ quan trong các chi bộ thuộc đảng bộ đều được công nhận tập thể lao động tiên tiến; trong đó có từ 3-4 đơn vị được công nhận tập thể lao động xuất sắc; 100% cán bộ công chức đều được xếp loại lao động tiên tiến, trong đó có từ 10% trở lên được công nhận chiến sĩ thi đua các cấp.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trần Văn Quảng – Bí thư Huyện ủy – CT UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đồng chí yêu cầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Cơ quan Chính quyền tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 13 Uỷ viên; đồng chí Dương Đức Hạnh – HUV – PCT UBND huyện được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu 14 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Văn phòng HĐND&UBND huyện