Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Sáng ngày 24/6, Hội khuyến học huyện Gio Linh tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2016 -2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân, UV BCH TW Hội KH Việt Nam, CT Hội KH tỉnh Quảng Trị; đồng chí Trần Văn Quảng, Bí thư Huyện ủy, CT UBND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Giảng, PBT TT Huyện ủy; đồng chí Hoàng Đình Nam, UV BTV, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy; đồng chí Trần Lương Quang, UV BTV Huyện ủy, PCT TT HĐND, Chủ tịch Hội KH huyện.

25KHG1

Đồng chí Nguyễn Văn Giảng, PBT TT Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Sau 5 năm triển khai Quyết định 281, nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện Gio Linh có những chuyển biến tích cực, các tầng lớp nhân dân được nâng cao nhận thức về học tập suốt đời và có trách nhiệm tham gia xây dựng xã hội học tập ở địa phương, gia đình, dòng họ. 100% các xã, thị trấn thành lập và kiện toàn BCĐ xây dựng xã hội học tập, ra các nghị quyết chuyên đề và triển khai thực hiện Quyết định 281. Các gia đình, dòng họ không chỉ động viên con em tích cực học tập mà người lớn cũng tự lựa chọn nội dung, hình thức học tập phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, đem lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập cho gia đình và nâng cao trình độ cho mỗi người.Tính đến tháng 6/2020, toàn huyện Gio Linh86% gia đình đạt danh hiệu "gia đình học tập", hơn 250 dòng họ đạt danh hiệu "dòng họ học tập" và  gần 99% đơn vị được công nhận "đơn vị học tập". 

25KHT1

Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Giảng, PBT TT Huyện ủy đánh giá cao những kết quả mà hội khuyến học đã đạt được trong thực hiện Đề án 281/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ. Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, đồng chí PBT TT Huyện ủy Nguyễn Văn Giảng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, hội khuyến học tư huyện đến cơ sở cần gắn việc thực hiện Quyết định 281 với cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các phong trào thi đua tại địa phương như xây dựng Nông thôn mới, Toàn dân đoàn kết xây dựng khu dân cư tiên tiến..., góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nhân dịp này, Trung ương Hội KH Việt Nam đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học cho 3 đồng chí; UBND huyện và Hội KH huyện đã trao giấy khen cho 28 tập thể và 23 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2016 - 2020.

Lương Sơn - Trung tâm VHTT-TDTT huyện