Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc

Trong 3 ngày 23, 24, 25 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường UBND thị trấn Gio Linh, Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp với Trung tâm tin học tỉnh tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc mới được nâng cấp trên địa bàn huyện cho lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức, văn thư, cán bộ phụ trách văn thư của các cơ quan đơn vị, địa phương.

THCNTT

Tại buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, các học viên được các giảng viên của Trung tâm tin học tỉnh giới thiệu chung về phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; khai thác, sử dụng các chức năng của phần mềm: chức năng hệ thống, chức năng xử lý văn bản đến, chức năng xử lý văn bản đi, chức năng văn bản nội bộ, chức năng thông tin điều hành, chức năng hồ sơ công việc,... nhằm tiếp tục đẩy mạnh công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, tạo môi trường giao tiếp điện tử phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính, thực hiện việc chuyển, nhận, quản lý văn bản qua mạng bằng phần mềm nhằm nâng cao hiệu quả công tác, giảm thời gian tác nghiệp và chi phí hoạt động của cơ quan nhà nước./.

Văn phòng HĐND&UBND huyện