Hội thảo thường niên Dự án “Nâng cao vị thế người khuyết tật” giai đoạn tháng 7 năm 2019 đến tháng 6 năm 2020

Chiều ngày 22 tháng 6 năm 2020, UBND huyện Gio Linh phối hợp với Trung tâm phát triển nông thôn bền vững ( SRD ) tổ chức hội thảo thường niên Dự án “ Nâng cao vị thế người khuyết tật ” giai đoạn từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 6 năm 2020. Đồng chí Dương Đức Hạnh, HUV, PCT UBND, Trưởng BCĐ dự án huyện đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

23AH1

Đồng chí Dương Đức Hạnh, HUV, PCT UBND, Trưởng BCĐ dự án huyện phát biểu tại hội thảo 

Dự án “ Nâng cao vị thế người khuyết tật ” do tổ chức Cartias ( Úc ) tài trợ được triển khai tại 9 xã trên địa bàn huyện Gio Linh thực hiện từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 7 năm 2023. Tại 9 xã thuộc vùng dự án, người khuyết tật ( NKT ) được hỗ trợ phục hồi sức khỏe, giáo dục, xây dựng năng lực, phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ trẻ em và cải thiện sinh kế. Qua quá trình thực hiện dự án, gần 700 NKT trên địa bàn huyện Gio Linh đã được tiếp cận với những mục tiêu của dự án như đã xây dựng và vận hành tổ, nhóm NKT; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tăng cường sự tự tin, cải thiện sức khỏe, chủ động trong làm ăn...Tuy nhiên, qua đánh giá tại hội thảo, việc nắm bắt, áp dụng các tiến bộ KHKT trong làm ăn, quy trình sản xuất và tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm còn yếu do mối quan hệ xã hội của NKT còn hạn hẹp; các thành viên trong nhóm chưa phối hợp, không theo đuổi hoạt động đến cùng và còn thiếu kiên nhẫn; trình độ tiếp cận pháp luật của NKT còn hạn chế; nguồn vốn cho vay còn hạn hẹp...

23AHT1

Hội thảo thường niên Dự án " Nâng cao vị thế người khuyết tật " 

Trong thời gian tới, Dự án “ Nâng cao vị thế người khuyết tật ” tiếp tục duy trì hoạt động các câu lạc bộ NKT và nhóm cha mẹ trẻ khuyết tật; khảo sát lập thông tin 01 xã mới đưa vào hoạt động; lập kế hoạch hoạt động năm 2021 theo hướng phát huy nội lực, NKT chủ động chia sẻ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống và các hoạt động khác dự án đã hỗ trợ trong thời gian vừa qua.

Phát biểu tại hội thảo, Đồng chí Dương Đức Hạnh, HUV, PCT UBND, Trưởng BCĐ dự án huyện đã đánh giá cao những kết quả mà Dự án đem lại cho NKT trong thời gian vừa qua. Thời gian tới, đồng chí PCT UBND huyện Dương Đức Hạnh yêu cầu các tổ, nhóm, CLB NKT của 9 xã trong vùng dự án cần tăng cường trao đổi thông tin, nâng cao nhận thức về mục tiêu dự án; sử dụng các trang mạng xã hội để quảng bá sản phẩm do NKT sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho chính người khuyết tật và gia đình./.

                                Lương Sơn - Trung tâm VHTT-TDTT huyện