Thăm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Ngày 19/6, đoàn lãnh đạo huyện do đồng chí Trần Văn Quảng - PBT - Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng Trung tâm Văn hóa thông tin-Thể dục thể thao huyện nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020).

BCCMVN

Tặng hoa chúc mừng Trung tâm

Nhân ngày kỷ niệm, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, phóng viên Trung tâm Văn hóa thông tin – Thể dục thể thao nhân ngày hội của báo giới; ghi nhận những đóng góp tích cực của Trung tâm trong việc thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như kịp thời phản ánh tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện những năm vừa qua và 6 tháng đầu năm 2020. Đồng thời, đề nghị Trung tâm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới./.

         Văn phòng HĐND&UBND huyện