Đại hội Đại biểu xã Linh Trường lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong 2 ngày 17 và 18 tháng 6, Đảng bộ xã Linh Trường đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Giảng, PBT TT Huyện ủy; đồng chí Hoàng Đình Nam, UVBTV, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy; đồng chí Thượng tá Đỗ Duy Hải, UVBTV Huyện ủy, Trưởng công an huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban đảng, văn phòng Huyện ủy. 101 đảng viên chính thức đại diện cho 210 đảng viên trong toàn Đảng bộ đã về dự đại hội.

19LTG1

Đồng chí Nguyễn Văn Giảng, PBT TT Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội 

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Linh Trường đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả quan trọng trên tất các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đưa giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng 12%. Thu ngân sách 5 năm trên địa bàn gần 53 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 26 triệu đồng, tăng 8 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 36,36%. Thực hiện tốt công tác chính sách xã hội; quốc phòng, an ninh được tăng cường, giữ vững. Đảng bộ thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; các tổ chức trong hệ thống chính trị, xã hội  luôn được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Trong nhiệm kỳ đã bồi dưỡng, kết nạp được 39 đảng viên mới.

Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Linh Trường xác định mục tiêu tổng quát là : Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống cách mạng của địa phương; khai thác các tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế vùng gò đồi và đẩy mạnh tái cơ cấu nông lâm nghiệp; chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ. Thúc đẩy tốc độ phát triển KT-XH, đột phá trên lĩnh vực du lịch. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tăng cường QP-AN; tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ. Xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. 

19LT1

Đại hội Đảng bộ xã Linh Trường lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Giảng, PBT TT Huyện ủy đã đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ và chính quyền xã Linh Trường trong thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Trong nhiệm kỳ mới, đồng chí PBT TT Huyện ủy Nguyễn Văn Giảng đề nghị Đảng bộ xã Linh Trường cần tập trung rà soát, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận của Huyện ủy, UBND huyện trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng NTM; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát và giữ nghiêm kỷ luật Đảng; Tăng cường giải pháp có tính đột phá, sáng tạo để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống; phấn đấu đưa Linh Trường đạt xã NTM vào năm 2023.

Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào BCH khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hồ Văn Truyền được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã tiến hành bầu Đoàn địa biểu dự đại hội Đảng bộ huyện Gio Linh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong thời gian tới.

                                 Lương Sơn - Trung tâm VHTT-TDTT huyện