Đảng bộ xã Phong Bình Đại hội Đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 2 ngày 17 và 18/6, Đảng bộ xã Phong Bình tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Văn Quảng, PBT Huyện ủy; CTUBND huyện; đồng chí Võ Đắc Hóa, UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban tổ chức -Trưởng Phòng Nội vụ huyện; Đ/c Thượng tá Trần Phong Vấn, UVBTV Huyện ủy, CTT Ban chỉ huy Quân sự huyện; cùng các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ huyện; đại diện lãnh đạo các ban Đảng,VP Huyện ủy cùng 149 đảng viên chính thức đại diện cho 272 đảng viên trên địa bàn xã về tham dự đại hội

18T61

Toàn cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ qua, trong điều kiện có nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện, sự hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn của các phòng, ban ngành trong huyện, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phong Bình phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, nỗ lực phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Nền kinh tế của xã tiếp tục phát triển khá, tiềm năng, lợi thế của vùng kinh tế gò đồi được đầu tư khai thác có hiệu quả.Các mục tiêu, chỉ tiêu đều đạt và vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2019 đạt 37 triệu đồng/người. Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM được triển khai thực hiện tích cực, đồng bộ. Công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, dân số và phát triển tiếp tục được chú trọng. Bộ máy chính quyền từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện. Tính công khai, minh bạch và trách nhiệm ngày càng tiến bộ. Đội ngũ cán bộ, công chức, được sắp xếp lại theo vị trí việc làm ngày càng phát huy hiệu quả. Đã tổ chức thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp, các thôn và sáp nhập xã theo đúng tinh thần Nghị quyết của Trung ương, Kế hoạch của Huyện uỷ…

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Phong Bình xác định: nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền năng động, sáng tạo, hiệu lực, hiệu quả. Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân; không ngừng đổi mới, sáng tạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững. Đẩy mạnh cải cách hành chính. Khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương gắn với đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, tạo đột phá về kinh tế, xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Văn Quảng, PBT Huyện ủy, CTUBND huyện đã ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Phong Bình đạt được trong nhiệm kỳ qua.Trong nhiệm kỳ mới đồng chí PBT Huyện ủy, CTUBND huyện Trần Văn Quảng yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phong Bình cần phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị đoàn kết tập trung khai thác tiềm năng lợi thế của vùng, miền đưa nên kinh tế phát triển mạnh, chú trọng phát triển thương mai, dịch vụ, du lịch, tập trung khai thác tốt các dự án, duy trì và phát huy nguồn nhân lực và giử vững các bộ tiêu chí trong nông thôn mới, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo huy động cả hệ thống chính trị để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. …

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phong Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 13 đồng chí; bầu đoàn đại biểu tham dự đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII. Đồng chí Trần Đình Đức được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Phong Bình nhiệm kỳ 2020-2025./.

                                                               Chính Linh- Trung tâm VHTT&TDTT Gio Linh