Đại hội Đảng bộ xã Trung Giang lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong 2 ngày 15 và 16 tháng 6, Đảng bộ xã Trung Giang đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Văn Quảng, PBT Huyện ủy, CT UBND huyện cùng các đồng chí trong BTV Huyện ủy, TT HĐND, UBNDhuyện; đại diện lãnh đạo các Ban đảng, văn phòng Huyện ủy.

17TGQ1

Đồng chí Trần Văn Quảng, PBT Huyện ủy, CT UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội 

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Trung Giang đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả quan trọng trên tất các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng đưa giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng 9%. Thu ngân sách 5 năm trên địa bàn hơn 24 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 36 triệu đồng, đưatỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,4%. Thực hiện tốt công tác chính sách xã hội; quốc phòng, an ninh được tăng cường, giữ vững. Chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM đã huy động tổng nguồn lực trên 18 tỷ đồng thực hiện các tiêu chí, đến nay, xã Trung Giang đã đạt 17/19 tiêu chí về xây dựng NTM. Đảng bộ thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; các tổ chức trong hệ thống chính trị, xã hội  luôn được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Trong nhiệm kỳ đã bồi dưỡng, kết nạp được 29 đảng viên mới.

17TGT1

Đại hội Đảng bộ xã Trung Giang lần thứ XXI 

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Trung Giang xác định mục tiêu tổng quát là : Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tập trung huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tếtheo hướng tăng nhanh tỷ trọng TM-DV; CN-TTCN-XD. Tăng cường đầu tư, khai thác có hiệu quả tiểm năng lợi thế của địa phương, đưa nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng NTM. Nâng cao chất lượng hoạt động các lĩnh vực văn hóa - xã hội; tập trung xóa đói, giảm nghèo; giải quyết việc làm, đảm bảo các vấn đề an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Giữ vững QP-AN, đảm bảo ANCT, TTATXH.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Văn Quảng, PBT Huyện ủy, CT UBND huyện đề nghị Đảng bộ xã Trung Giang cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng NTM; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát và giữ nghiêm kỷ luật Đảng; Tăng cường giải pháp có tính đột phá, sáng tạo để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Đại hội đã bầu 8 đồng chí vào BCH khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại Đại hội, BTV Huyện ủy đã công bố Quyết định chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó chánh văn phòng Huyện ủy tham gia BCH Đảng bộ, BTV Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Đoàn địa biểu dự đại hội Đảng bộ huyện Gio Linh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong thời gian tới./.

                                               Lương Sơn - Trung tâm VHTT-TDTT huyện