Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Gio Linh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong 2 ngày 11 và 12/6, Đảng bộ thị trấn Gio Linh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Về dự, theo dõi và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Văn Quảng, PBT Huyện ủy, CT UBND huyện cùng các đồng chí trong BTV Huyện ủy, TT HĐND, UBND huyện. 140 đại biểu chính thức đại diện cho 403 đảng viên trong toàn Đảng bộ đã về dự Đại hội.

12TT1

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Gio Linh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Trong 5 năm qua, Đảng bộ thị trấn Gio Linh đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tranh thủ thuận lợi, khắc phục và vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Kinh tế tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, kết cấu hạ tầng được tăng cường, diện mạo đô thị thay đổi khá rõ nét. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt trung bình hàng năm đạt 9%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 36,5 triệu đồng. Các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng cao, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Trong 5 năm qua, tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 12,5% năm 2015 xuống còn 5,82% năm 2019; tỷ lệ hộ cận nghèo còn 7,48%. An ninh, trật tự, an toàn xã hội giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tiếp tục được nâng lên. Có thể nói, thành quả đã đạt được có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của thị trấn trong những giai đoạn tiếp theo.

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đại hội đã tập trung thảo luận, biểu quyết thông qua nhiều chỉ tiêu quan trong cho nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể : Đảng bộ phấn đấu trong giai đoạn 2020-2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt từ 9 đến 10%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt từ 48 triệu đồng trở lên; thu ngân sách địa phương hàng năm tăng 15 đến 18%.

Trên tinh thần dân chủ, đổi mới, đoàn kết, đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

                                Lương Sơn - Trung tâm VHTT-TDTT huyện