Đảng bộ Gio Hải tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong hai ngày 10 và 11/6, Đảng bộ xã Gio Hải tiến hành Đại hội Đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.  Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Giảng, PBT TT Huyện ủy; Nguyễn Phúc Sơn- UVTV - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, GĐ Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; đồng chí Võ Đắc Hóa, UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban tổ chức-Trưởng Phòng Nội vụ huyện; các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ huyện cùng 147 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 240 đảng viên trên địa bàn xã Gio Hải về tham dự đại hội.

12 G1

Đ/c Nguyễn Văn Giảng, PBTTT Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội 

Nhiệm kỳ 2015-2020, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tình hình an ninh trên biển diễn biến khá phức tạp, nguồn lợi đánh bắt thủy sản ngày càng khan hiếm, điều kiện thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống kinh tế của người dân vùng biển. Trong bối cảnh đó, đảng bộ và nhân dân xã Gio Hải đã đoàn kết vượt qua những khó khăn thách thức, nổ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Nền kinh tế tiếp tục phát triển khá, các chỉ tiêu nhiệm vụ cơ bản đạt và vượt kế hoạch, chỉ số tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước, đua thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh từ 16 triệu động năm 2015 lên 34 triệu đồng năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 5,15%, phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới được nhân dân hưởng ứng tích cực đưa xã Gio Hải đạt 17/19 tiêu chí trong nông thôn mới, văn hóa xã hội chuyển biến tích cực, chính sách xã hội được giải quyết kịp thời hiệu quả, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày một nâng cao, giáo dục, y tế có bước phát triển; KHCN được áp dụng rộng rải trong sản xuất và đời sống nhân dân, chính trị xã hội luôn ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy, công tác xây dựng đảng luôn được chú trọng.

Với những thành tích đã đạt được, Đai hội Đại biểu Đảng bộ xã Gio Hải lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu tổng quát với nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung tăng cường xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết toàn dân; tập trung huy động tối đa moi nguồn lực khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dân giá trị nông- lâm nghiệp, tăng giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thú công nghiệp, thương mại, dịch vụ tạo đột phá về phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững QP-AN, sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đưa Gio Hải trở thành một xã phát triển khá trong toàn huyện.

Phát biểu chỉ đạo  tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Giảng, PBT TT Huyện ủy đã ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Gio Hải đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bước vào nhiệm kỳ mới đồng chí Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Giảng đề nghị Đảng bộ, chính quyền xã Gio Hải tập trung làm tốt công tác ra soát quy hoạch trong sản xuất; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; trên cơ sở định hướng các mô hình đã có cần nhanh rộng các mô hình đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản, vận động nhân dân đầu tư vào sản xuất, đẩy mạnh hoàn thiện xây dựng thương mại dịch vụ, nâng cao chất lượng hương ước, quy ước các làng văn hóa, quan tâm xây dựng chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia, chăm sóc sức khõe nhân dân, tăng cường huấn luyện diễn tập chiến đấu để bảo vệ chủ quyền biển đảo của quê hương, giải quyết tốt vấn đề tranh chấp đất đại, kiếu kiện, kiếu nại, tập trung vai trò của toàn dân để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện………….

12T1

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Gio Hải nhiệm kỳ 2020-2025

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Gio Hải lần thứ XVIII đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 13 đồng chí; bầu 9 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Gio Linh lần thứ XVII. Đồng chí Trần Phong Minh được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025./.

                                                           Chính Linh- Trung tâm VHTT&TDTT Gio Linh