Đại hội Đảng bộ xã Gio Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong 2 ngày 08 và 09/6, Đảng bộ xã Gio Sơn tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Giảng, PBT TT Huyện ủy; Nguyễn Thiên Bình - UVTV HU-CT UBMTTQVN huyện, đồng chí Võ Đắc Hóa, UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban tổ chức-Trưởng Phòng Nội vụ huyện; cùng các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ huyện.

GS20201

Đ/c Nguyễn Văn Giảng - PBT TT Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

Nhiệm kỳ qua, trong điều kiện có nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện, sự hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn của các phòng, ban ngành trong huyện, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn xã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, nỗ lực phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Nền kinh tế của xã tiếp tục phát triển khá, tiềm năng, lợi thế của vùng kinh tế gò đồi được đầu tư khai thác có hiệu quả.Các mục tiêu, chỉ tiêu đều đạt và vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2019 đạt: 33.350.000 đồng/người. Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM được triển khai thực hiện tích cực, đồng bộ. Công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, dân số và phát triển tiếp tục được chú trọng. Bộ máy chính quyền từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện. Tính công khai, minh bạch và trách nhiệm ngày càng tiến bộ. Đội ngũ cán bộ, công chức, được sắp xếp lại theo vị trí việc làm ngày càng phát huy hiệu quả. Đã tổ chức thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp, các thôn và sáp nhập xã theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18, 19 của Trung ương, Kế hoạch số 83, 84 của Huyện uỷ…

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Gio Sơn xác định: nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền năng động, sáng tạo, hiệu lực, hiệu quả. Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân; không ngừng đổi mới, sáng tạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững. Đẩy mạnh cải cách hành chính. Khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương gắn với đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, tạo đột phá về kinh tế, xã hội. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và truyền thống quê hương. Tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

GS20202

Tặng hoa cho BCH khóa mới

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Giảng, PBT TT Huyện ủy đã ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Gio Sơn đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó đề nghị đại hội cần tập trung làm một số nhiệm vụ: Rà soát bổ sung quy hoạch; Tâp trung thực hiện tốt chính trị gò đồi, tái nông nghiệp; Hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới hiệu quả đạt 19/19, phấn đâu đến 2025 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu; Tăng cường đẩy mạnh Quốc phòng-An ninh; Hoạt động hiệu quả chính quyền; Tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng…

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Gio Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí; bầu 9 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Gio Linh lần thứ XVII. Đồng chí Phạm Văn Phương được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025./.

Kiều Oanh - Văn phòng Gio Sơn