Đảng bộ xã Gio Mai đại hội lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 2 ngày 03 và 04/6, Đảng bộ xã Gio Mai tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Giảng, PBT TT Huyện ủy; đồng chí Trần Lương Quang, UVBTV Huyện ủy, PCTTTHĐND huyện, đồng chí Võ Đắc Hóa, UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban tổ chức Huyện ủy; cùng các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ huyện.

04G1

Đ/c Nguyễn Văn Giảng, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Gio Mai đã đoàn kết, thống nhất nỗ lực phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kinh tế phát triển khá toàn diện, tiềm năng, thế mạnh được đầu tư khai thác có hiệu quả, giá trị sản xuất bình quân tăng 14%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông, lâm , ngư nghiệp, tăng dần tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và thương mại, dịch vụ. Đến cuối năm 2019, xã Gio Mai đạt 17/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Hoạt động văn hóa, xã hội phát triển rộng khắp, đời sống vật chất, tinh thần của nguời dân được nâng cao, đưa thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2019 đạt 35 triệu đồng, quốc phòng-an ninh được giữ vững ổn định…..

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Gio Mai xác định: Tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thượng mại- dịch vụ, TTCN-XD, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng văn hóa xã hội và xây dựng con người mới, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, đưa Gio Mai phát triển nhanh bền vững.

04T1

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ xã Gio Mai lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Nguyễn Văn Giảng, PBT TT Huyện ủy đề nghị Đảng bộ xã Gio Mai trên cơ sở những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, tiếp tục khai thác tối đa các tiềm năng lợi thế để đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế. Rà soát lại tiềm năng đất, quy hoạch sản xuất theo hướng hình thành các vùng chuyên canh tập trung, chú trọng nâng cao chất lượng, năng suất, sản lượng, hiệu quả và phát triển bền vững; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng phát triển các trang trại, gia trại. Tập trung đẩy mạnh phát triển CN-TTCN, TM-DV. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng toàn diện và đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục; tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng sự đoàn kết, thống nhất cao trong ban chấp hành và toàn đảng bộ. Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; huy động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phấn đấu đến cuối năm 2021, xã Gio Mai đạt chuẩn NTM.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Gio Mai nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 10 đồng chí; bầu 7 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Gio Linh lần thứ XVII. Đồng chí Trương Hữu Quyền được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025./.

                                                                                   Chính Linh- Trung tâm VHTT&TDTT Gio Linh