Thông báo về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào viên chức các sự nghiệp thuộc UBND huyện năm 2020

File đính kèm: tai ve