Thị trấn Gio Linh đẩy mạnh công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi

Thực hiện kế hoạch của UBND huyện Gio Linh về tiêm phòng các loại bệnh trên đàn vật nuôi vụ Hè Thu. Trong thời gian qua UBND Thị trấn Gio Linh đã tích cực tuyên truyền và triển khai công tác tiêm phòng dại trên đàn chó.

Hiện nay, tổng đàn chó có trên địa bàn Thị trấn Gio Linh có 470 con. Nhằm hạn chế những ảnh hưởng của bệnh dại, UBND Thị trấn Gio Linh đã xây dựng kế hoạch, triển khai tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc tiêm phòng các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Bằng việc xây dựng các băng đĩa phát trên hệ thống phát thanh của khu phố nhằm nâng cao ý thức của người chăn nuôi về công tác phòng ngừa dịch bệnh. Đến nay, số lượng đàn chó được tiêm phòng bệnh dại trên địa bàn thị trấn Gio Linh đạt trên 80%.

tiem cho

đội thú y TT Gio Linh, tiêm phòng chó dại tại khu phố 2 TT Gio Linh

Theo ông Mai Huy Phong - PCT UBND Thị trấn Gio linh cho biết, để phòng ngừa các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi, UBND Thị trấn Gio Linh tiếp tục tiến hành tiêm các loại vắc xin cho đàn vật nuôi như: tụ huyết trùng, lỡ mồn lông móng trên đàn trâu bò, tiêm phòng kép trên đàn lợn, bệnh dại trên đàn chó. Trong thời gian tới để chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, UBND Thị trấn Gio Linh tiếp tục bám sát chỉ đạo của UBND huyện cũng như hướng dẫn của Trạm Chăn nuôi&Thú y để có các giải pháp tốt hơn. Đối với các hộ chăn nuôi trên địa bàn cần tăng cường, phối hợp với cán bộ Thú y để tiêm phòng vắc xin trên đàn vật nuôi đúng kế hoạch và đạt chất lượng./.

                                                   Lê Nam - Mỹ Anh Trung tâm VHTT&TDTT