Lãnh đạo huyện kiểm tra sản xuất vụ Đông Xuân 2019 - 2020

             Ngày 22/4, đồng chí Phan Văn Nghi-HUV, PCT UBND huyện cùng lãnh đạo Phòng NN&PTNT huyện đã đi kiểm tra, thăm đồng, đánh giá năng suất lúa vụ Đông xuân 2019 – 2020.

1234

Đồng chí Phan Văn Nghi HUV, PCT UBND huyện cùng lãnh đạo Phòng NN&PTNT huyện, kiểm tra đánh giá năng suất lúa vụ Đông xuân 2019 – 2020

          Vụ Đông Xuân năm nay, toàn huyện Gio Linh gieo cấy hơn 4.700ha/4200ha, đạt trên 110% so với kế hoạch, với cơ cấu giống lúa chủ yếu như: RVT, Thiên ưu 8, LDA1, HT1, PC6 và một số giống lúa mới có tiến bộ khoa học kỹ thuật cao như ST 24, Bắc hương 9, QS447, TL6, Lộc Trời... nhằm khảo nghiệm và dần dần thay thế các giống lúa kém năng suất. Tại các cánh đồng ở xã Gio Quang, Gio Mỹ, Gio Phong và một số địa phương khác, vụ Đông Xuân 2019 - 2020 tiếp tục được sự tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nông dân gieo cấy đúng lịch thời vụ, chăm sóc đúng quy trình kĩ thuật, phòng trừ sâu bệnh tốt, gặp điều kiện thời tiết cơ bản thuận lợi, do đó nông dân huyện Gio Linh được mùa khá toàn diện, năng suất ước tính đạt 60 tạ/ha (cao nhất từ trước đến nay).

Tại các điềm đến kiểm tra, đồng chí PCT UBND huyện yêu cầu các địa phương cần bám sát, theo giỏi quy trình sản xuất các loại giống lúa thử nghiệm mới như ST24, Bắc Hương 9… để từng bước đánh giá năng suất đạt được và nhân rộng các giống lúa đạt năng suất cao, qua đó dần thay thế các loại giống lúa đạt năng suất kém, mang lại hiệu quả kinh tế cho bà con./.

                                                                                                          Lê Nam - Trung tâm VHTT&TDTT