Gio Linh: Nhìn lại 5 năm thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”

Quán triệt sâu sắc và bám sát nội dung Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch và Quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị, các văn bản hướng dẫn của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Gio Linh đã lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc phong trào tòan dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trên địa bàn khu vực biên giới biển. Qua 05 năm thực hiện, phong trào đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.  

Với chiều dài gần 16 km, huyện Gio Linh có 02 xã và 01 thị trấn thuộc khu vực biên giới biển đó là: Trung Giang, Gio Hải và thị trấn Cửa Việt. Trong 5 năm qua ( 2016-2020), công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới cơ bản được giữ vững ổn định. An ninh, chính trị trật tự trên địa bàn luôn được giữ vững, quần chúng Nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào đường lối đối mới của Đảng và Nhà nước về biên giới quốc gia, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào quần chúng tham gia bảo vệ biên giới, phòng chống tố giác tội phạm…đã góp phần giữ gìn ANCT, TTATXH trên địa bàn và xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều yếu tố khách quan, chủ quan đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo.

Xác định công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng trong việc phát động các phong trào thi đua yêu nước thực hiện tốt Chỉ Thị của Thủ tướng Chính phủ về   tổ chức phong trào “Tòan dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; Kế hoạch 368/KH-UBND và Quyết định 1555/QĐ-UBND tỉnh về ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia giai đoạn 2019 – 2029”. 5 năm qua, huyện Gio Linh đã tổ chức được 36 đợt tuyên truyền với 1250 lượt người tham gia. Việc triển khai thực hiện Chỉ Thị 01 của Thủ Chính phủ nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho Nhân dân và ngư dân nhận thức đầy đủ, hiểu rỏ hơn về kiến thức pháp luật liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, nâng cao ý thức chấp hành các quy định của Pháp luật Việt Nam, các hiệp ước ta đã ký kết với các nước, luật pháp quốc tế như: Luật Biển Việt Nam 2012, Nghị định 71/2015 NĐ-CP, Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ, Hiệp định hợp tác Nghề cá Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc, Luật Thủy Sản 2012…5 năm qua, huyện Gio Linh đã tổ chức được 70 đợt tuyên truyền với hơn 5250 lượt người nghe về các văn bản nói trên.

166

CB, CS Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân

Thông qua việc tuyên truyền đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, nhất là đối với cán bộ chủ chốt của các xã có bờ biển và ngư dân đối với nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia, chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc từ đó phát huy sức mạnh tổng hợp trong quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Song với công tác tuyên truyền, đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt đã chú trọng phối hợp với các xã và thị trấn vùng biển xây dựng tổ chức và hoạt động của phong trào. Tính đến tháng 3/2020, trên địa bàn huyện đã thành lập được 13 tổ tự quản an toàn tàu thuyền với 351 tàu,760 thuyền viên tăng 3 tổ, 43 tàu, 76 thuyền viên so với năm 2016; 16 tổ tự quản ANTT, khu phố với 80 thành viên,  tăng 14 tổ  so với năm 2016.

Do làm tốt công tác tuyền truyền và triển khai xây dựng tổ chức hoạt động của phong trào nên công tác phối hợp tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ gìn ANCT-TTATXH ở khu vực biên giới, vùng biển được tăng cường. Đặc biệt Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xã.Thị trấn và lực lượng chức năng kịp thời giải quyết các tình huống thuộc địa bàn đồn quản lý không để xảy ra “điểm nóng” phức tạp về ANTT. 5 năm qua, các tổ tự quản phối hợp đồn biên phòng tổ chức tuần tra 185 đợt với 630 lượt bảo vệ Lễ, tết và các sự kiện chính trị của đất nước. Quần chúng Nhân dân đã cung cấp cho đồn Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt 42 nguồn tin trong đó có 25 nguồn tin quan trọng liên quan đến hoạt động khai thác thủy  hải sản trái phép như sử dụng thuốc nổ, xung điện, giã cào….Gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản công dân…giúp cho đồn điều tra xử lý 45 vụ với 67 trường hợp, phạt tiền trên 110 triệu đồng. Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt phối hợp với công an huyện Gio Linh bắt giữ và xử lý 3 vụ tàng trữ, mua bán ma túy, thu giữ 78 viên ma túy tổng hợp. Cùng với đó đồn đã tiến hành gọi hỏi răn đe 32 trường hợp có biểu hiện vi phạm pháp luật.

165

CB, CS Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt kiểm tra tàu giã cáo khai thác thủy hải sản trái phép

Có thể nói, trong 5 năm qua công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn đã được đồn Biên phòng Cửa Khẩu Cảng Cửa Việt phối hợp với các tổ tự quản đạt kết quả tích cực. 5 năm qua đồn đã huy động trên 230 lượt CBCS với 500 ngày công giúp dân phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão, lụt, sữa chữa nhà cửa cho Nhân dân bị hư hỏng do bão lụt, thiên tai. Kêu gọi hơn 5000 lượt tàu thuyền với trên 31 ngàn lượt ngư dân, sắp xếp trên 2700 tàu thuyền neo đậu tránh trú bão đảm bảo. Ngoài ra, đồn phối hợp với các tổ tự quản cứu hộ 12 vụ với 12 tàu, thuyền cùng 70 thuyền viên vào bờ an toàn. Cùng với đó, Đồn đã phối hợp hỗ trợ trên 1,800 tấn gạo với tổng trị giá hơn 16 tỷ đồng cho ngư dân vùng biển. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển trong các hoạt động, tiêu biểu như: Tổ tự quản an toàn tàu thuyền khu phố 5, khu phố 6 ( Thị trấn Cửa Việt); Tổ xa bờ thôn 4 ( Gio Hải); Tổ tự quản ANTT thôn Bắc Sơn ( xã Trung Giang), thôn 4 xã Gio Hải. Về cá nhân có các ông Bùi Đình Thủy, Bùi Đình Sành, ông Vỏ Hồng Huynh, ông Phan Văn Sáu ở Thị trấn Cửa Việt. Trong 5 năm qua đã có 25 lượt tập thể và 30 lượt cá nhân đã được UBND huyện, BCH Bộ đội Biên phòng Quảng Trị và UBND các xã, Thị trấn khen thưởng.

Phải khẳng định rằng, qua 5 năm thực hiện Chỉ Thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Tòan dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là lực lượng ngư dân trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc, giữ gìn ANCT- TTATXH khu vực biên giới biển, góp phần cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền AN biên giới quốc gia./.

                                                                                                                                          Kim Lan