Từ 24/3/2020 tạm dừng hoạt động đón khách tại các Đại lý Internet, Điểm cung cấp dịch vụ, trò chơi điện tử công cộng

Thực hiện công văn 1205/UBND-VX ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tạm dừng hoạt động tiếp đốn khách tại các Đại lý Internet, Điểm cung cấp dịch vụ, trò chơi điện tử công cộng, Rạp chiếu phim.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19, phòng ngừa có hiệu quả việc lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, ngày 24/3/2020 UBND huyện Gio Linh đã có Công văn số 319/UBND-VX về việc tạm dừng hoạt động tiếp đón khách tại các Đại lý Internet, Điểm cung cấp dịch vụ, trò chơi điện tử công cộng, Rạp chiếu phim.

Công văn yêu cầu: Các Đại lý Internet, Điểm cung cấp dịch vụ, trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn huyện thực hiện tạm ngừng hoạt động kể từ 24/3/2020 cho đến khi có thông báo mới. Phòng VH&TT, UBND các xã, thị trấn thông tin rộng rãi, kịp thời đến các Đại lý Internet, Điểm cung cấp dịch vụ, trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn huyện biết, thực hiện; tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương về tạm ngừng hoạt động theo yêu cầu tại công văn 1205 của UBND tỉnh Quảng Trị./.

                                                                                                     Kim Lan