Tạm ngưng hoạt động tiếp đón khách du lịch tại các di tích, khu, điểm du lịch

File đính kèm: tai vetai ve