Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2019

File đính kèm: tai ve