Đại hội chi bộ UBMTTQVN huyện Gio Linh nhiệm kì 2020 - 2022

Chiều ngày 04/3/2020, UBMTTQVN huyện Gio Linh tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ 3 nhiệm kì 2020 - 2022

Trong nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ cơ quan UBMTTQVN huyện luôn coi trọng công tác tuyên truyền và tổ chức triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Triển khai tốt những nội dung trọng tâm trong công tác mặt trận như cuộc vân động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với công tác vận động Quỹ “ vì người nghèo”.. Trong công tác vận động Quỹ “vì người nghèo” 3 năm  (2017 -2019) đã huy động được 2.534.861.000 nghìn đồng. Bằng các nguồn huy động tại huyện đã hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới cho 45 nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo trị giá 1.310.000 nghìn đồng. Cũng trong nhiệm kì này, chi bộ đã thực hiện nghiêm túc việc học tập các chuyên đề hằng năm, gắn với chủ đề “ Học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong năm, chi bộ đã tham gia cuộc thi viết “tìm hiểu về Di chúc, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh” có 6/6 bài và có 1 bài đạt giải Nhì. Năm 2017 -2019 Chị bộ đạt TSVM tiêu biểu, năm 2019 chi bộ có 100% đảng viên HTTNV, trong đó có 1 đến 2 đồng chí HTXSNV.

IMG 20200305 104025

Đảng viên trong Chi bộ tặng hoa chúc mừng đồng chí Bí thư Chi bộ UBMTTQVN huyện khóa mới

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 chi bộ UBMTTQVN huyện tiếp tục phấn đấu và xây dựng chi bộ, cơ quan UBMT huyện trong sạch vững mạnh. Một số chỉ tiêu mà Chi bộ đã đặt ra trong nhiệm kì tới như: lãnh đạo thực hiện 100% các chỉ tiêu trong công tác mặt trận, 100% các cán bộ, đảng viên, công chức trong chi bộ được học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách của nhà nước. 100% đảng viên HTTNV, có trên 20% đảng viên hoàn thành XSNV. Phấn đấu hằng năm chi bộ đạt danh hiệu HTXSNV.

Đại hội đã bầu đồng chí Thái Văn Mưu - PCT UBMTTQ huyện giữ chức Bí thư Chi bộ cơ quan UBMTTQVN huyện nhiệm kỳ 2020 - 2022./.

                                                                Mỹ Anh - Trung tâm VHTT & TDTT.