Tăng cường quản lý đối với người trở về từ Hàn Quốc

File đính kèm: tai ve