Gio Thành tiến hành tiêu độc khử trùng trên đàn vật nuôi

Nhằm ngăn chặn hạn chế sự phát sinh lây lan của các dịch bệnh như: dịch lỡ mồm long móng trên đàn gia súc, dịch cúm trên đàn chăn nuôi và một số loại dịch bệnh nguy hiểm khác khác, ngày 17/02/2020 Trạm chăn nuôi và thú y huyện Gio Linh kết hợp với thú y xã Gio Thành tiến hành vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt I tại một số hộ dân ở xã Gio Thành.

tieu doc khu trung

Đội ngũ thú y viên Gio Thành tiến hành phun tiêu độc, khử trùng ở các hộ dân

Gio Thành được là một trong những xã làm tốt công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng trên đàn vật nuôi trong toàn huyện. Theo số liệu của UBND xã Gio Thành cho biết, từ năm 2019 đến nay mỗi năm toàn xã có đàn thủy cầm lên đến 70 ngàn con. Trong những năm gần đây xã Gio Thành ít xuất hiện dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nhất là trên đàn thủy cầm. Tiêu biểu trong xã có hộ gia đình anh Nguyễn Quang An, thôn Tân Minh, là chủ hộ chăn nuôi với tổng số đàn gia cầm trên 3.000 con. Xác định được tầm quan trọng của việc tiêu độc khử trùng trên đàn vật nuôi, nên hằng năm gia đình anh luôn chủ động cong tác phòng, chống dịch bệnh bên cạnh đó anh luôn vận động Nhân dân cùng thực hiện. Trong đợt tiêu độc, khử trùng lần này gia đình đã cùng phối hợp tốt với đội thú y của xã đã tiến hành vệ sinh, tiêu độc cho trang trại chăn nuôi của mình. Bên cạnh đó, đội ngũ thú y viên của xã Gio thành con tiến hành phun, tiêu đôc khử trùng cho các hộ chăn nuôi, khu dân cư, những điểm có nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh nhằm ngăn chặn sự phát sinh của dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Để công tác tiêu độc khử trùng đạt hiệu quả cao, trước đó UBND xã Gio Thành đã tiến hành tuyên truyền cho Nhân dân về mục đích của việc tiêu độc, khử trùng, phòng chống dịch bệnh trên phương tiện thông tin của xã, thông qua họp dân…Được biết công tác tiêu độc khử trung trên đàn vật nuôi trong toàn huyện sẽ được tiến hành trong 2 đợt, đợt 1 vào tháng 02 và đợt 2 vào tháng 7.2020

Trao đổi cùng chúng tôi ông Lê Hữu Thân – Phó trưởng trạm phụ trách Trạm Chăn nuôi và Thú y cho biết: Đây là thời điểm giao mùa dễ phát sinh dịch bênh trên đàn vật nuôi. Vì thế yêu cầu Nhân dân không được chủ quan, trước mắt sẽ tiếp tục tuyên truyền công tác tiêu độc khử trùng tại các xã, sau đó sẽ tiến hành tiêm phòng vắc xin phòng bênh trên các đàn gia súc, chăn nuôi nhằm đẩy lùi các dịch bệnh trên các đàn gia súc, gia cầm trên toàn huyện../.

                                                             Mỹ Anh - Trung tâm VHTT&TDTT