Lễ ra mắt Ban điều hành đơn vị văn hóa liên cơ quan

Ngày 20/1, UBND huyện tổ chức Lễ ra mắt Ban điều hành đơn vị văn hóa liên cơ quan trong trụ sở HĐND&UBND huyện. Tham dự có đồng chí Trương Chí Trung - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Trần Lương Quang - UVTV Huyện ủy - PCT TT HĐND huyện, đồng chí Võ Đắc Hóa - UVTV Huyện ủy - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy - Trưởng phòng Nội vụ huyện, đồng chí Nguyễn Văn Hồng - HUV - PCT HĐND huyện, đồng chí Phan Văn Nghi - HUV - PCT UBND huyện; lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức, người lao động các cơ quan trong trụ sở HĐND&UBND huyện.

IMG 3991

Ký cam kết xây dựng đơn vị văn hóa liên cơ quan

Theo đó, tại buổi Lễ đã công bố và ra mắt Ban điều hành xây dựng đơn vị Văn hóa liên cơ quan trong trụ sở HĐND&UBND huyện; đồng chí Tạ Quang Lộc - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện được cử làm Trưởng ban. Đồng thời, tại buổi Lễ cũng đã thông qua Quy ước xây dựng đơn vị Văn hóa gồm 5 Chương, 24 Điều, qua đó nhằm tạo sức mạnh tổng hợp của khối các cơ quan nhà nước cấp huyện trong trụ sở chung để góp phần đẩy mạnh nhiệm vụ giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc trên địa bàn huyện nói chung và trong khối nói riêng; gắn kết với nâng cao chất lượng văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công chức, viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng; xây dựng phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và xã hội.

Tại buổi lễ, các cơ quan trong trụ sở HĐND&UBND huyện đã ký kết xây dựng đơn vị văn hóa liên cơ quan./.

Văn phòng HĐND&UBND huyện