Lễ phát động xây dựng “ Niệm phật đường đoàn kết, trật tự, văn minh ”

Ngày 09/1, niệm phật đường xã Hải Thái, huyện Gio Linh đã tổ chức lễ xây dựng mô hình “ Niệm phật đường đoàn kết, trật tự, văn minh”. Tham dự buổi lễ có đồng chí Thái Văn Mưu, PCT UBMTTQVN huyện; đồng chí Trần Huy Long, PBT Đảng ủy, Phó trưởng công an huyện.

10H

NPĐ Hải Thái xây dựng mô hình " Niệm phật đường đoàn kết, trật tự, văn minh " 

Niệm phật đường xã Hải Thái được xây dựng từ năm 1996. Tại đây, các tăng ni, phật tử đã tích cực làm từ thiện; luôn đi đầu, làm trước, tích cực tuyên truyền, vận động người dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, chung tay làm công tác từ thiện - xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…Tại lễ ra mắt, đại diện các gia đình phật tử ở niệm phật đường Hải Thái đã cùng nhau ký cam kết nhằm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con xây dựng gia đình hạnh phúc, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vun đắp tình làng, nghĩa xóm; chấp hành nghiêm các quy định Đảng và Nhà nước cũng như của địa phương về xây dựng đời sống văn hóa. Tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống và tố giác các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, đem lại hạnh phúc trong từng gia đình, yên bình trong các thôn, xóm. Đây là mô hình được xây dựng, ra mắt trên cơ sở vận dụng, cụ thể hóa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Với nội dung cụ thể, ý nghĩa thiết thực nhằm động viên đồng bào, các tăng ni phật tử đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo; xây dựng nếp sống văn hóa; giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật về Tôn giáo./.

Lương Sơn - Trung tâm VHTT-TDTT huyện