Thông báo về việc tổ chức lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 61 lô đất trên địa bàn huyện Gio Linh

File đính kèm: tai ve