Thị trấn Cửa Việt tổ chức kỳ họp thứ mười hai HĐND khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

             Sáng ngày 07/01, Hội đồng nhân dân thị trấn Cửa Việt tổ chức kỳ họp lần thứ 12, khóa III, nhiệm kỳ 2016- 2021. Tham dự kỳ họp có đồng chí đồng chí Phan Văn Nghi HUV, PCT UBND huyện; Đại diện lãnh đạo Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt.

            Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe các báo cáo của UBND, Thường trực HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND năm 2019, nhiệm vụ giải pháp năm 2020; báo cáo kết quả giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họ thứ 10 khóa III; báo cáo kết quả thu chi ngân sách năm 2019, nhiệm vụ giải pháp năm 2020; UBMTTQ thị trấn thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2019, nhiệm vụ 2020; báo cáo hoạt động của thường trực HĐND năm; báo cáo của các ban KTXH, ban pháp chế.

81718239 603099300265354 7441510562397159424 n

Toàn cảnh kỳ họp.

          Năm 2019 trong điều kiện có những khó khăn nhất định, song việc phát triển kinh tế - xã hội thị trấn Cửa Việt tiếp tục giữ ổn định và có bước tăng trưởng khá, cụ thể: tổng giá trị sản xuất đạt trên 800 tỷ đồng, tăng hơn 60 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018, trong đó sản lĩnh vực sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp chiếm trên 300 tỷ đồng; công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp chiếm trên 160 tỷ đồng; dịch vụ - thương mại – XKLĐ chiếm hơn 300 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng hơn 8 % so với năm 2018. Công tác an sinh xã hội, gải quyết việc làm cho nhân dân được quan tâm, tính đến nay lượng người đi xuất khẩu lao động trong toàn thị trấn có trên 700 người và có mức thu nhập ổn định từ 15 đến 30 triệu đồng/tháng, ngoài lượng người đi XKLĐ còn giải quyết được một số lao động ở trong nước, qua đó đã thực hiện được các chương trình giảm nghèo có hiệu quả, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo của thị trấn chiếm còn 2,7%, giảm 0,3% so với cuối năm 2018; hộ cận nghèo chiếm 2,5%, giảm 0,4%. Các công tác: xây dựng chính quyền, cải cách hành chính được thực hiện tốt, công tác y tế, giáo dục, được tăng cường, đảm bảo chất lượng, an ninh quốc phòng được giữ vững.

          Cũng tại kỳ họp, HĐND thị trấn Cửa Việt đã thông qua 3 dự thảo Nghị quyết gồm: Nghị quyết về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020; Nghị quyết thu – chi ngân sách năm 2020; Nghị quyết về các kỳ họp thường lệ của HĐND thị trấn năm 2020.

                                                                                                           Lê Nam - Trung tâm VHTT - TDTT