Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổng kết hoạt động năm 2019

Ngày 06/1, Ban đại diện ngân hàng chính sách xã hội huyện Gio Linh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hoát động năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh; phía huyện  có đồng chí Dương Đức Hạnh, PCTUBND huyện, Trưởng ban đại diện ngân hàng chính sách xã huyện; đồng chí Thái Văn Mưu, PCTUBMTTQVN huyện cũng đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành cấp huyện. 

07 NH1 

Ban đại diện ngân hàng chính sách xã hội huyện tổng kết hoạt động năm 2019

Trong năm 2019, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã đưa vào cho ngân sách huyện Gio Linh gần 134 tỷ đồng để phát triển kinh tế, từ nguồn vốn này đã trợ giúp cho gần 3.900 lượt khách hàng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn phát triển sản xuất, giải quyết việc làm cho 250 lao động ở vùng nông thôn có việc làm mới và hơn 200 lao động được vay vốn đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, trợ giúp học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, đầu tư các công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, trợ giúp hộ nghèo vay vốn làm nhà ở kiên cố, những nguồn vốn giải ngân đã đúng mục đích, có 17/21 xã, thị trấn ở trên địa bàn huyện Gio Linh không còn nợ động quá hạn, huyện Gio Linh được tỉnh đánh giá là tốp đầu trong công tác giải ngân nguồn vốn an sinh xã hội.

Về phương hướng hoạt động năm 2020, nhiều ý kiến đã đưa ra những giải pháp để tiếp tục đầu tư nguồn vốn chính sách xã hội vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập cao cho người dâ; phấn đấu dư nợ tăng 8-10%, tương đương 30-36 tỷ đồng, duy trì tỷ lệ nợ quá hạn 0,03% và tăng tỷ lệ tiết kiệm tín dụng để đảm bảo cho đầu tư phát triển kinh tế bền vững.

Hội nghị đã trao bằng khen cuả Ngân hàng chính sách xã hội Việt Namcho 1 cá nhân, trao giấy khen của UBND huyện Gio Linh tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giải ngân nguồn vốn đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương./.

                                                                                      Chính Linh- trung tâm VHTT&TDTT Gio Linh