Đảng ủy Quân sự huyện ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ QP-QSĐP năm 2020

Ngày 24 tháng 12, Đảng ủy quân sự huyện Gio Linh tổ chức hội nghị cuối năm đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 và ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương năm 2020. Tham dự hội nghị có đồng chí Đại tá Ngô Hồng Minh, Chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS tỉnh; đồng chí Trần Văn Quảng, PBT Huyện ủy, CT UBND huyện. Đồng chí Trương Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy quân sự huyện chủ trì hội nghị.

24T

Đồng chí Trương Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự huyện phát biểu kết luận hội nghị

Trên cơ sở phân tích, đánh giá mặt mạnh, mặt yếu trong công tác thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP năm 2019, Đảng ủy Quân sự huyện Gio Linh đã đề ra phương hướng, mục tiêu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020 là : chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao khả năng dự báo, phân tích, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ QP-QSĐP. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT huyện sẵn sàng đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “ DBHB ”, các biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa ” trong nội bộ, xử lý tốt mọi tình huống, góp phần giữ vững ANCT-TTATXH, tạo môi trường thuận lợi để địa phương phát triển KT-XH. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thực hiện khâu đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy cơ sở mà Nghị quyết Đảng ủy Quân sự tỉnh đã xác định. Đồng thời lãnh đạo tiếp tục “ Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban CHQS xã, thị trấn, đơn vị tự vệ, gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu ”.

24

Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện 

Kết luận tại hội nghị, Trương Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự huyện đã biểu dương những thành tích, sự cố gắng trong năm qua của Đảng ủy, BCHQS huyện, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP và công tác xây dựng Đảng năm 2019. Theo đó Đảng ủy Quân sự huyện cần cụ thể hóa một số nhiệm vụ trọng tâm nổi bật để tập trung thực hiện hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tham mưu kịp thời về các biểu hiện tiêu cực yếu kém trong công tác quân sự địa phương; đổi mới phương pháp sinh hoạt theo hướng cụ thể, khoa học, sâu sát, thiết thực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng công tác phối hợp với chính quyền, các ban ngành đoàn thể trong thực hiện các phong trào, nhiệm vụ; tham mưu chỉ đạo các xã làm tốt công tác tuyên truyền tại cơ sở; tăng cường các biện pháp nắm, dự báo, đánh giá chính xác tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; lãnh đạo tăng cường thực hiện các biện pháp phòng thủ tác chiến, chỉ đạo xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; không ngừng nâng cao tiềm lực quốc phòng, xây dựng và nâng cao chất lượng sức mạnh tổng hợp của LLVT huyện; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ QP-QSĐP và công tác xây dựng Đảng năm 2019./.

Lương Sơn - Trung tâm VHTT-TDTT huyện