Thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

File đính kèm: tai ve