Tập huấn truyền thông về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới

          Ngày 26/11, Ủy ban nhân dân huyện Gio Linh tổ chức hội nghị tập huấn truyền thông về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, nhằm đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Dự hội nghị có đồng chí đồng chí Dương Đức Hạnh, HUV, PCT UBND huyện – Trưởng ban chỉ đạo bình đẳng giới huyện cùng các đại biểu là thành viên Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ huyện, các xã, thị trấn; cán bộ phụ trách công tác bình đẳng giới các xã, thị trấn.

78144002 580447002766253 7669001012832632832 n

đồng chí Nguyễn Thanh Bình

trưởng phòng LĐTBXH – Phó trưởng ban bình đẳng giới huyện phổ biến một số nội dung.

          Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Bình, trưởng phòng LĐTBXH – Phó trưởng ban bình đẳng giới huyện phổ biến một số nội dung trong Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới như: Mục tiêu tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị; mục tiêu giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động; mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từng bước đảm bảo sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; mục tiêu đảm bảo bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; mục tiêu đảm bảo bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa và thông tin; mục tiêu bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới; các giải pháp, cách tổ chức thực hiện các mục tiêu đề ra của kế hoạch.

          Thông qua lớp tập huấn các thành viên đã nắm rõ, mục đích nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình cho những người làm công tác quản lý, tuyên truyền viên ở cơ sở. Thông qua đội ngũ này để tạo ra tác động tích cực làm thay đổi nhận thức, tư duy của mỗi người trong công tác bình đẳng giới và lên tiếng đối với những hành vi bạo lực trong gia đình diễn ra trong xã hội hiện nay./.

                                                                                          Lê Nam - Trung tâm VHTT&TDTT huyện