Thôn Phước Thị xã Gio Mỷ tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

Sáng ngày 07/11, Khu dân cư thôn Phước thị xã Gio Mỹ đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam ( 18/11/1930 - 28/11/ 2019). Đ/c Nguyễn Văn Hồng, HUV, PCTHĐND huyện đã đến dự và phát biểu tại buổi lễ.

Tại ngày hội bà con nhân dân đã ôn lại truyền thống 89 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và đánh giá kết quả thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. khu dân cư, thôn Phước thị có trên 150 hộ, là địa bàn có nhiều truyền thống cách mạng trong đấu tranh và xây dựng, trong những năm qua, cộng đồng dân cư thôn Phước thị đã nỗ lực phấn đấu, cùng nhau đoàn kết thực hiện tốt các cuộc vận động; thi đua phát triển kinh tế hộ gia đình, phát động nhiều phong trao xây dựng nông thôn mới, đưa thu nhập bình quân đạt trên 33 triệu đồng năm 2019, tăng 3 triệu đồng so với năm 2018, 100% hộ gia đình được dùng nước sạch trong sinh hoạt; 98% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh được các cấp và nhân dân đóng góp xây dựng, nhiều tuyến đường giao thông liên thôn liên xã được dùng điện thắp sáng đường quê, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân không ngừng được nâng cao; các phong trào tương thân, tương ái, chăm lo đối tượng chính sách trên địa bàn được triển khai có hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nhân dân ra sức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao, góp phần tích cực trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại buổi lễ Đ/c Nguyễn Văn Hồng, HUV, PCTHĐND huyện đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của chính quyền và bà con đã đạt được trong thời gian qua. Trong thời gian tới đồng chí PCTHĐND huyện Nguyễn Văn Hồng yêu chính quyền và bà con nhân dân tích cực hơn nửa trong phong trào xây dựng nông thôn mới; thì đua lao động sản xuất xây dựng nhiều mô hình kinh tế phát triển; tăng cường vận động nhân dân hiến cây và đất cùng với địa phương hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới; quan tâm chăm lo cho các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình khó khăn, tạo điều kiện xây dựng mô hình HTX kiểu mẩu của huyện Gio Linh. 

071 

KDC Phước thị xã Gio Mỹ ký cam kết thực hiện thăng lợi mục tiêu xây dựng NTM

Nhân dịp này, huyện Gio Linh đã trao 3 suất quà cho các đối tượng gia đình khó khăn; Chính quyền địa phương xã Gio Mỹ và thôn Phước thị đã trao giấy công nhận các gia đình văn hóa và trao những suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại khu dân cư, nhằm giúp các gia đình có điều kiện tốt hơn để vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, các đoàn thể cùng nhau thực hiện ký cam kết quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ mục tiêu xây dựng NTM và tổ chức cuộc thi đan lát truyền thống nhằm giúp bà con được giao lưu trao đổi kinh nghiệm và quyết tâm giữ vững nghề truyền thống của địa phương.

                                                                                         

                                                                  Chính Linh- Trung tâm VHTT&TDTT Gio Linh