Tập huấn phần mềm Một cửa điện tử

Từ ngày 06 đến ngày 08 tháng 11/2019, UBND huyện phối hợp với Trung tâm Dịch vụ công tỉnh và VNPT Quảng Trị tổ chức lớp Tập huấn nghiệp vụ ứng dụng phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến cấp huyện, xã năm 2019 cho lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo, chuyên viên các phòng ban, cơ quan chuyên môn huyện; lãnh đạo, cán bộ công chức các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

IMG 37561

Tại buổi tập huấn

Trong thời gian tập huấn, các đại biểu được phổ biến về quy trình và các thao tác cơ bản để giải quyết TTHC trên phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh như: Tiếp nhận hồ sơ, gia hạn hồ sơ, trả bổ sung hồ sơ, chuyển xử lý hồ sơ, sử dụng phần mềm để in phiếu đánh giá theo quy định, trả ngược hồ sơ, tra cứu hồ sơ qua Qrcode, sử dụng các chức năng báo cáo và những nội dung cơ bản trong việc quản lí, theo dõi, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC cho các tổ chức, cá nhân. Thông qua lớp tập huấn, lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương nắm vững các thao tác, kỹ năng trong phần mềm Một cửa điện tử để phục vụ việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính đúng quy định. Việc ứng dụng các phần mềm này sẽ góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính; rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; tạo mọi điều kiện thuận lợi, giảm thời gian đi lại cho người dân, giảm chi phí cho các cơ quan hành chính nhà nước trong quá trình giải quyết công việc; góp phần thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện./. 

Văn phòng HĐND&UBND huyện