Dự thảo Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (lần 2)

File đính kèm: tai ve