Xã Gio Việt thành lập câu lạc bộ người khuyết tật

Vừa qua, được sự hỗ trợ tích cực của dự án “Nâng cao vị thế Người khuyết tật” do tổ chức Caritas Úc và Bộ Ngoại giao và Thương Mại Úc (DFAT) tài trợ thông qua Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) thực hiện trên địa bàn huyện Gio Linh, xã Gio Việt đã tổ chức hội nghị ra mắt CLB người khuyết tật lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

291

Hội nghị thành lập CLB người khuyết tật xã Gio Việt lần thứ nhất

Hội Người khuyết tật xã Gio Việt được thành lập nhằm khuyến khích, động viên, giúp đỡ và tạo cơ hội để người khuyết tật khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên học văn hóa, học nghề và làm việc để tự lực trong cuộc sống, trở thành những người có ích cho gia đình, hòa nhập bình đẳng vào xã hội, hướng tới "Xã hội hòa nhập, không rào cản và vì quyền của người khuyết tật". Được biết, câu lạc bộ người khuyết tật xã Gio Việt sẽ tổ chức nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức pháp luật cho hội viên, vận động hội viên tham gia học nghề, tạo việc làm đảm bảo cuộc sống cho bản thân và gia đình, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Vận động và tiếp nhận sự giúp đỡ, tài trợ của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn để tổ chức các chương trình hoạt động vì người khuyết tật và thăm hỏi, hỗ trợ hội viên gặp khó khăn.

                                 Lương Sơn - Trung tâm VHTT&TDTT huyện