Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận Một cửa

            Chiều ngày 24 tháng 10, đồng chí Trần Văn Quảng, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã có buổi làm việc với bộ phận Một cửa và lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn huyện về việc bàn giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận Một cửa.

26

Họp bàn giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận Một cửa

Tính đến ngày 24 tháng 10, bộ phận 1 cửa từ huyện đến các xã, thị trấn tiếp nhận 30.898 hồ sơ, đã giải quyết 29.694 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 98,87%; trong đó, tại bộ phận 1 cửa huyện tiếp nhận 3.836 hồ sơ, đã giải quyết 2.645, trong đó, đúng hẹn 2.515 hồ sơ, trễ hẹn 130 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 4,91%. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung nêu rõ các nguyên nhân, hạn chế trong việc trễ hẹn đối với tổ chức, cá nhân khi đến thực hiện các thủ tục hành chính và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận Một cửa như: tham mưu với UBND huyện ban hành Quy chế hoạt động mới của bộ phận Một cửa, trong đó gắn trách nhiệm cụ thể cho các phòng ban, cán bộ công chức, viên chức trực tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận Một cửa cũng như cán bộ tham gia giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 61/NĐ-CP của Chính phủ. Cử cán bộ tham gia tập huấn phần mềm một cửa điện tử mới sau khi được nâng cấp, thay thế phần mềm hiện nay. Tiếp tục quán triệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trực tiếp nhận tại bộ phận một cửa. Phối hợp với với cơ quan chuyên môn kịp thời cập nhật, số hóa và công khai thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa theo đúng quy định. Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi tổ chức, cá nhân khi để xảy ra tình trạng hồ sơ trễ hẹn mà do nguyên nhân chủ quan theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.

            Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Quảng, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận Một cửa, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn chỉ đạo cán bộ công chức được phân công thực hiện tạo bộ phận Một cửa phải thực hiện nghiêm túc việc trực, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Thường xuyên phối hợp với Trưởng bộ phận Một cửa đánh giá hiệu quả công tác của cán bộ được phân công trực tiếp nhận tại bộ phận một cửa, tuyệt đối không tiếp nhận và trar thủ tục hành chính tại các phòng. Chỉ đạo cán bộ chuyên môn thường xuyên rà soát, cập nhật thủ tục hành chính để số hóa các thủ tục thay thế, bổ sung đồng thời công khai tại bộ phận Một cửa...nhằm từng bước nâng cao hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Lương Sơn - Trung tâm VHTT&TDTT huyện