UBND huyện Gio Linh sơ kết đề án tái cơ cấu nông nghiệp giai đoạn 2016-2020

Ngày 24/10, UBND huyện Gio Linh đã tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện chương trình phát triển kinh tế biển và đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020.Đồng chí Trương Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy, CTHĐND huyện đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị; Đ/C Trần Văn Quảng, PBT Huyện ủy, CTUBND huyện và đồng chí Phan Văn Nghi, HUV, PCTUBND huyện chủ trì hội nghị.

253 

Đ/c Trương Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy, CTHĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong thời gian qua, cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện Gio Linh được triển khai theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng ngành nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2017-2019 ước đạt trên 5,07%,  tỷ trọng ngành nông nghiệp trong nền kinh tế ước năm 2019 là 27,38%; các dự án sản xuất nồng nghiệp hàng hóa được triển khai tích cực có hiệu quả, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như: Lúa chất lượng cao, cao su, hồ tiêu và vùng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Huyện Gio Linh chỉ đạo vận động bà con nông dân áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới về giống và bộ giống ngắn ngày có năng suất và chất lượng cao, thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu, góp phần nâng cao gia trị gia tăng trên đơn vị diện tích, chăn nuôi từ nhỏ lẽ, phân tán sang hình thức trang trại, gia trại mang lại hiệu quả cao, thủy sản tăng trưởng mạnh, năng lực khai thác thủy sản đạt cao, sản lượng hàng năm ước đạt 1.100 tấn, năm 2018-2019 ngành nông nghiệp đã ứng dụng công nghệ mới hai giai đoạn cho mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát hiệu quả mang lại rất cao, năng suất đạt 25-30 tấn/ha, tăng 10-15 tấn so với năm 2017. Ngoài ra các mô hình nuôi xen ghép tôm, cua, cá cho thu nhập ổn định 80-100 triệu đồng/ha

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá tình hình thực hiện chương trình phát triển kinh tế biển và đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong thời gian qua. Từ đó đưa ra các giải pháp để xây dựng ngành nông nghiệp huyện Gio Linh phát triển nhanh và bền vững, góp phần tăng thu nhập cho người nông dân.

252

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Đồng chí Trương Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy, CTHĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong thời gian tới đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tích cực vận động nhân dân ứng dụng khoa học kỷ thuật vào việc sản xuất thâm canh, hổ trợ đang ký nhản hiệu cho sản phầm nông nghiệp, hổ trợ tập huấn chuyển giao cho bà con nông dân về quy trình sản xuất nông nghiệp sạch, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, làm tốt công tác kiểm định VSATTP, tăng cương quảng bá, tiếp thị cho các sản phẩm nông nghiệp, nâng cao chất lương hoạt động của HTX, tổ hợp tác, nhằm giải quyết việc làm tăng thu nhập cho bà con nông dân.

                                                                     Chính Linh- Trung tâm VHTT&TDTT Gio Linh