Diễn tập ứng phó thiên tai cấp xã, thôn năm 2019

Sáng ngày 17 tháng 10 năm 2019, tại UBND xã Gio Mỹ, UBND huyện Gio Linh phối hợp với Tổ chức phát triển nông thôn bền vững ( SRD ) tổ chức diễn tập ứng phó thiên tai cấp xã, thôn năm 2019. Theo dõi buổi diễn tập có đồng chí Dương Đức Hạnh, HUV, PCT UBND huyện; đại diện BCH PCLB&TKCN huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

171

Thực hành giúp nhân dân chằng chống nhà cửa 

Với tình huống giả định: trong các ngày từ 16 đến 18 tháng 10, bão số 7 với sức gió giật trên cấp 12 đổ bộ trực tiếp đến địa bàn tỉnh Quảng Trị và xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh là địa bàn bão đổ bộ trực tiếp, có thể gây thiệt hại lớn cho nhân dân trên địa bàn. Trước tình hình đó, thực hiện công điện chỉ đạo của cấp trên, UBND xã Gio Mỹ tổ chức chuẩn bị phòng tránh khi có tin bão gần; ban chỉ huy phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai xử lý các tình huống lụt bão, thiên tai; tổ chức khắc phục hậu quả bão, lụt. Thực hành chằng chống nhà cửa, sơ tán nhân dân ra khỏi vùng bão, lụt và cứu hộ, cứu nạn… Huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ”; hiệp đồng phối hợp của địa phương với các lực lượng đứng chân trên địa bàn, cơ động lực lượng, phương tiện các đơn vị tham gia phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn.

            Thông qua diễn tập nhằm nâng cao khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp khi có tình huống thiên tai xảy ra trên địa bàn, qua đó hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Lương Sơn - Trung tâm VHTT&TDTT huyện