Tọa đàm “ Giám sát ngân sách Nhà nước - thay đổi cách nhìn, thay đổi hành động”

Ngày 9/10/2019, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị phối hợp với Hội LHPN thị trấn Gio Linh tổ chức tọa đàm “Giám sát ngân sách Nhà nước - thay đổi cách nhìn, thay đổi hành động”. Đây là hoạt động từ Dự án “Thúc đẩy công khai, minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lý ngân sách nhà nước” giai đoạn 2019 -2020 do Tổ chức Oxfam Novib (Hà Lan) tài trợ thông qua Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI). Tham dự buổi tọa đàm có đồng chí Đỗ Thị Lý, TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Hồng, HUV, PCT HĐND huyện; đồng chí Thái Văn Mưu, PCT UBMTTQVN huyện.

101

Tọa đàm " Giám sát ngân sách Nhà nước - thay đổi cách nhìn, thay đổi hành động"

Tại buổi tọa đàm, hơn 100 hội viên phụ nữ thị trấn Gio Linh đã được chia sẻ, cung cấp thông tin về kết quả giám sát của các nhóm cộng đồng tới các bên liên quan góp phần thay đổi nhận thức và thái độ của chính quyền địa phương, người dân về sự tham gia của người dân trong giám sát NSNN từ năm 2015 đến nay. Hội viên phụ nữ thị trấn Gio Linh cùng đại diện lãnh đạo địa phương, Ban QLDA, Trung tâm Phát triển và Hội nhập, cán bộ Hội LHPN các cấp đã thẳng thắn trao đổi, làm rõ một số vấn đề xoay quanh chủ đề về vai trò giám sát NSNN của cộng đồng với các nội dung như: Hiểu biết về quyền giám sát NSNN của cộng đồng; thách thức, giải pháp nhằm thúc đẩy vai trò giám sát NSNN của cộng đồng; vai trò, trách nhiệm của các bên trong việc thúc đẩy giám sát NSNN của cộng đồng…Buổi tọa đàm tạo cơ hội để người dân, đặc biệt là hội viên phụ nữ trên địa bàn thị trấn Gio Linh nói riêng, các xã trong và ngoài dự án nói chung được được tiếp cận với những nội dung về giám sát NSNN; phát huy tinh thần dân chủ của người dân trong tham gia quản lý nhà nước và NSNN. Mặt khác, thúc đẩy công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình chính quyển và các ban, ngành liên quan trong quản lí NSNN.  Từ đó đảm bảo quản lý, sử dụng hiệu quả NSNN, nâng cao chất lượng các chương trình, chính sách, công trình đầu tư công, thúc đẩy KT- XH địa phương tăng trưởng nhanh, bền vững.

Lương Sơn - Trung tâm VHTT&TDTT huyện