Chi đoàn Cơ quan chính quyền huyện tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2022

Ngày 07/10, Chi đoàn Cơ quan chính quyền huyện tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2022. Tham dự có đồng chí Phan Văn Nghi - PCT UBND huyện - Bí thư Đảng uỷ CQCQ, đồng chí Phùng Thị Khánh - PBT Huyện đoàn; Bí thư các chi bộ trực thuộc, các đoàn viên sinh hoạt tại chi đoàn.

CD012019

CD022019

Tại Đại hội

Đại hội đã thông qua Báo cáo đánh giá kết quả công tác đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2019; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2022. Thông qua báo cáo kiểm điểm của BCH khóa II nhiệm kỳ 2017 - 2019; đề án nhân sự BCH Chi đoàn Cơ quan chính quyền nhiệm kỳ 2019 - 2022. Đại hội cũng tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, xác định các mục tiêu, phương hướng, các giải pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác đoàn trong nhiệm kỳ 2019-2022; biểu quyết nhất trí cao với những nội dung cơ bản của dự thảo Báo cáo trình Đại hội, nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Phan Văn Nghi - PCT UBND huyện - Bí thư Đảng uỷ CQCQ huyện đã biểu dương những kết quả đạt được của Chi đoàn trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ quan trọng để đưa phong trào thanh thiếu niên của Chi đoàn ngay một lớn mạnh. Đồng thời, nhấn mạnh Chi đoàn cần cố gắng nổ lực hơn nữa để tạo thêm những công trình, phần việc mang đậm tính thanh niên; đặc biệt giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp.

Với tinh thần dân chủ, đại hội đã bầu BCH gồm 05 đồng chí, Bầu bí thư, Phó bí thư chi đoàn khoá mới./.

Văn phòng HĐND&UBND huyện