Thăm ngày truyền thống Ngân hàng chính sách xã hội huyện

Ngày 04/10, đoàn UBND huyện do đồng chí Dương Đức Hạnh - HUV - PCT UBND huyện làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng hoa và chúc mừng Ngân hàng chính sách xã hội huyện nhân kỷ niệm 17 năm thành lập (04/10/2002-04/10/2019).

IMG 3705

Tặng hoa chúc mừng ngân hàng chính sách

Trong thời gian qua, NH CSXH Gio Linh đã làm tốt công tác triển khai các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ về huy động vốn; cho vay và các dịch vụ Ngân hàng theo quy định tại điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội. Nhận ủy thác cho vay ưu đãi của chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị- xã hội, các hiệp hội, các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các cá nhân trong và ngoài nước. Kiểm tra, giám sát việc vay vốn của các tổ chức, cá nhân; việc thực hiện hợp đồng ủy thác của các đơn vị nhận ủy thác. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm, Ngân hàng CSXH Gio Linh có tổng doanh số cho vay đạt hơn 100.000 triệu đồng; doanh số thu nợ hơn 80.000 triệu đồng,....

Nhân ngày kỷ niệm, đồng chí PCT UBND huyện đã chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, ghi nhận những đóng góp tích cực của NHCSXH Gio Linh trong việc vay vốn ưu đãi, xóa đói giảm nghèo, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội; đồng thời, đồng chí PCT UBND huyện đề nghị NHCS xã hội huyện tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới./.

Văn phòng HĐND&UBND huyện