Thăm ngày truyền thống ngành quản lý đất đai

Ngày 03/10, Đoàn lãnh đạo huyện gồm các đồng chí: Trần Văn Quảng - PBT Huyện uỷ - CT UBND huyện, Trần Lương Quang - UVTV Huyện uỷ - PCT TT HĐND huyện, Nguyễn Văn Hồng - HUV - PCT HĐND huyện, Phan Văn Nghi - HUV - PCT UBND huyện, Dương Đức Hạnh - HUV - PCT UBND huyện đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng phòng Tài nguyên và Môi trường, chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện nhân kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành quản lý đất đai (03/10/1945-03/10/2019).

TNMT201901

TNMT201902

Lãnh đạo huyện thăm, tặng hoa chúc mừng các đơn vị

Tại nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo huyện đã tặng hoa, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phòng Tài nguyên - Môi trường, chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện và ghi nhận những kết quả các đơn vị đạt được trong thời gian qua. Thời gian tới, các đồng chí lãnh đạo mong muốn phòng Tài nguyên - Môi trường, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, giải quyết các hồ sơ, vướng mắc liên quan đến đất đai, góp phần cùng toàn huyện phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra./.

Văn phòng HĐND&UBND huyện