Thăm Hội khuyến học nhân Ngày khuyến học Việt Nam

Ngày 02/10, đoàn lãnh đạo UBND huyện do Đồng chí Trần Văn Quảng - PBT Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng Hội khuyến học huyện nhân Ngày khuyến học Việt Nam.

HKH 2019

Thăm, tặng hoa cho Hội khuyến học

Tại nơi đến thăm, đồng chí Chủ tịch UBND huyện thay mặt lãnh đạo UBND huyện đã gửi lời chúc mừng đến Ban Thường vụ Hội Khuyến học huyện và trân trọng ghi nhận những kết quả đạt được của Hội trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn Hội Khuyến học huyện tiếp tục phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện tốt phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, giúp đỡ nhiều hơn nữa các em học sinh có điều kiện tiếp tục đến trường, góp phần đảm bảo an sinh xã hội./.

Văn phòng HĐND&UBND huyện