Phát động hưởng ứng “ Tuần lễ học tập suốt đời ” năm 2019

Ngày 01 tháng 10, Trường TH Gio Sơn, huyện Gio Linh tổ chức phát động hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời năm 2019” với chủ đề “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”. Tham dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Văn Hồng, HUV, PCT HĐND huyện; lãnh đạo phòng GD&ĐT, Hội khuyến học huyện.

0110

Trường TH Gio Sơn hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2019 

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 diễn ra từ ngày 01 tháng 10 đến hết ngày 07 tháng 10 nhằm mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, người lao động về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích việc đọc sách thường xuyên, liên tục và suốt đời nhằm xây dựng, phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng. Để hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời, Trường TH Gio Sơn đang triển khai xây dựng và phát triển thư viện thân thiện văn minh, tăng cường nhiều đầu sách phục vụ; phát động phong trào đọc sách trong thầy cô giáo, học sinh... Việc tạo cho học sinh thói quen đọc sách có ý nghĩa: giáo dục đang chuyển từ sự truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực, chuyển từ dạy học sang dạy tự học. Đây cũng là cơ hội để thầy cô trao đổi kinh nghiệm dạy và học, các em học sinh chia sẻ kinh nghiệm học tập. Chung tay xây dựng xã hội học tập để chung sức nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, phát triển nhân tài trong quá trình xây dựng gia đình, quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lương Sơn - Trung tâm VHTT&TDTT huyện