Mít tinh hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019

Với thông điệp “ Hành động địa phương, tác động toàn cầu”, sáng ngày 27 tháng 9, tại xã Trung Sơn, UBND huyện Gio Linh tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019. Tham dự lễ mít tinh có đại diện Chi cục bảo vệ môi trường - Sở TN&MT tỉnh; đồng chí Hoàng Đình Nam, UVBTV, Trưởng Ban dân vận huyện ủy; đồng chí Phan Văn Nghi, HUV, PCT UBND huyện; đồng chí Thái Văn Mưu, PCT UBMTTQVN huyện.

2791

Đồng chí Phan Văn Nghi, HUV, PCT UBND huyện phát biểu tại lễ mít tinh 

            Tại lễ mít tinh, thay mặt lãnh đạo huyện,  đồng chí Phan Văn Nghi, HUV, PCT UBND huyện kêu gọi các tầng lớp nhân dân chung tay, góp sức hưởng ứng, tham gia các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về trách nhiệm cá nhân, cộng đồng trong thực hiện các giải pháp giảm thiểu, đẩy lùi các hoạt động gây ô nhiễm không khí, môi trường, giảm thiểu tác hại từ rác thải nhựa đối với môi trường, vùng biển. Tập trung rà soát, bổ sung, xây dựng đời sống xã hội gắn với bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Thực hiện tốt phong trào “ Chống rác thải nhựa”; thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Khuyến khích các hoạt động tái chế, tái sản xuất và tái sử dụng rác thải nhựa. 

279

Các lực lượng tham gia lễ mít tinh hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 

Đồng chí PCT UBND huyện Phan Văn Nghi cũng kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các địa phương, đặc biệt là các địa phương vùng biển cần tăng cường trồng cây xanh chắn cát, chống xói lở và ngăn ngừa xâm nhập mặn. Phát hiện, biểu dương và khen thưởng các tập thể, cá nhân, cộng đồng và doanh nghiệp có những đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; phát huy vai trò của mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng tham gia công tác bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn.

Lương Sơn - Trung tâm VHTT&TDTT huyện