Đối thoại với nông dân về chính sách bảo hiểm.

Chiều ngày 26/9, Hội nông dân Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Hội nông dân tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị Đối thoại và tư vấn chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đối với cán bộ, hội viên nông dân tại huyện Gio Linh. Tham dự buổi đối thoại về phía huyện có đồng chí Nguyễn Văn Giảng, PBTTT Huyện ủy; Đ/c Dương Đức Hạnh, HUV, PCTUBND huyện. 

ND1 

Toàn cảnh buổi đối thoại

Tại hội nghị, lực lượng cán bộ, hội viên nông dân huyện Gio Linh đã được tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản, trọng tâm về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của BHXH tự nguyện, BHYT đối với người dân nói chung, hộ gia đình nông dân nói riêng. Hội nghị dành phần lớn thời gian để cán bộ, hội viên nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Gio Linh bày tỏ tâm tư, nguyện vọng cũng như nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lựa chọn tham gia đối với từng loại hình bảo hiểm. Tại buổi đối thoại, lãnh đạo BHXH tỉnh, BHXH huyện Gio Linh đã tiến hành giải đáp, tư vấn để cán bộ, hội viên nông dân huyện Gio Linh nhận thực sâu sắc, đầy đủ về các chính sách bảo hiểm. Trong đó đi sâu phần tích, làm rõ những nội dung mà hội viên nông dân Gio Linh quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến, như : đối tượng, địa điểm, thủ tục tham gia, mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm, quyền lợi và mức hưởng đối với người tham gia cho từng lại hình bảo hiểm cụ thể. Trong chương trình, cơ quan BHXH cùng Hội nông dân các cấp cũng đã trực tiếp trao đổi, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách về bảo hiểm nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho người tham gia bảo hiểm. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về pháp luật bảo hiểm sâu rộng trong lực lượng cán bộ, hội viên nông dân. Tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan BHXH và các cấp Hội nông dân trong việc trao đổi, cung cấp thông tin để thực hiện nghiêm túc, đồng bộ chính sách pháp luật về bảo hiểm. Tại hội nghị, đại diện các hộ nông dân trên địa bàn huyện Gio Linh đã ký cam kết quyết tâm thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm trong thời gian tới.

                                                          Chính Linh- Trung tâm VHTT&TDTT Gio Linh